یه فکر مثبت کوچولو اول صبح، میتونه کل روزت رو تغییر بده، لبخند بزن😊

title
                                            adbox.gif
title

آشنایی با اطلاعات عکاسی
تاریخ نگارش : پنجشنبه 1390/11/27

جهت عمل نوردهی یا انعکاس تصویر دو فاکتور دخالت دارند

1- شاتر(مسدود کننده)- دریچه ای که در جلوی لنز در راه عبور نور قرار دارد.(نور دهی ) شاتر برای مدتی باز شده نور وارد می شود و بریک قسمت حساس به نور می افتد وتاثیرش بر آن عنصر حساس به نور ثبت می شود.

در آنالوگ به فیلم در دیجیتال به CCD صفحه کوچک شامل تعداد زیادی سنسور تعداد این ذرات همان ریز نمایی دوربین است. 4 مگاپیکسل.. 4میلیون سنسور

شاتر-به صورت مدرج بر روی دوربین وجود دارد.(   400-1) ممکن است این اعداد بر روی دوربین شما کمتر یا بیشتر باشد.

هر کدام از این اعداد نمایانگر کسری از ثانیه هستند که به سرعت شاتر معروف هستند.

سرعت(s125) یعنی پرده شاتر دوربین در 125/1 ثانیه باز وبسته می شود.

رابطه هر عددی نسبت به اعداد کناری خود به این ترتیب استکه نسبت به رقم سمت چپ یا راست متناسب دو برابر یا نصف را دارند . 

یعنی اگر از 125به 250 تغییر دهیم- مقدار نور راه دیده شود نصف می شود.

یعنی اگر از125 به 60 تغییر دهیم-مقدار نور راه داده شده دو برابر می شود.

2- دیافراگم..برای کنترل با کم و زیاد کردن مقدار نوری که باید به سطح فیلم برسد می توان از تغییر دیافراگم استفاده کرد.(برای تنظیم مقدار نورورودی به دوربین بکار می رود)

دیافراگم..صفحه ای متشکل از چند پره مجزا ومتحرک است که درون لنز قرار گرفته اند.

با چرخاندن حلقه مدرجی که بر روی آن اعداد وارقامی قرار گرفته اند می توان سوراخ دیافراگم را کوچک یا بزرگتر کرد و در نتیجه مقدار نوری که به داخل دوربین می آید را کم یا زیاد کرد.                                                      (بسته( F..1-1/4-2/8-4-5/6-8-11-16-22-32-(4564)باز

(هر چه مقدار عدد دیافراگم بیشتر باشد به معنی بسته شدن)

(هر چه مقدار عدد دیافراگم کمتر باشد به معنی باز تر شدن دریچه است)

 به هر کدام از این اعداد یک گام –پله –درجه STEP می گویند F..4یا F/16 رابطه هر عددی نسبت به اعداد کناری خود به این ترتیب است که اگر از F/22به F/16تغییر دهیم یعنی –نور وارده به دوربین 2 برابر کردید

اگر از F/22 به F/16  تغییر دهیم یعنی –نور وارده به دوربین را نصف کرده ایم.

نتیجه..عکسهای پر نور و بی رنگ –باز بودن بیش از حد دیاف

عکسهای تاریک وسیاه- علت بسته بودن بیش از حد دیاف می باشد.

برای انداختن عکسها ونوردهی لازم به فیلم می توان با کم وزیاد کردن سرعت شاتر یا باز وبسته کردن دیافراگم مقدار نوردهی را کم یا زیاد کرده

مثلا برای دو برابر کردن نوریا یک درجه سرعت را پایین می آوریم یا یک درجه دیافراگم را بازتر می کنیم.

فوکوس کردن – دستی یا اتومات (دوربین های گران)

تنظیم ذره بین لنز جهت قرار دادن تصویر دز فاصله کانونی مناسب است.

عمل فوکوس کردن لنز با چرخاندن حلقه ای که بر روی لنز قرار دارد و دیدن وکنترل تصویر از درون چشمی صورت می گیرد.

لنز..وظیفه انتقال نور یا تصویر از میان خود به روی فیلم یا چشمی است.

فاصله کانونی F(حاوی یک یا چند ذره بین یا عدسی)

هر لنز را برحسب فاصله کانونی آن می شناسند مثلا لنز mm)50 -  mm200 (

فاصله کانونی در حقیقت فاصله تصویر تشکیل شده بر روی فیلم تا مرکز لنز به میلی متر است.تعاریف..(فاصله بین لنز وتصویر)(فاصله بین مرکز نوری وکانون اصلی عدسی)

هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد فاصله مرکز با سطح فیلم هم بیشتر خواهد بود به علاوه هر لنز دارای یک زاویه دید از تصویر است.

مثلا یک لنز   mm50نسبت به لنز mm 200 زاویه بازتری از یک تصویر را ارائه می دهد.

دیاف  بسته تر(هر چه فاصله لنز کمتر –زاویه دید بازتر عکس دارای عمق میدان بیشتر (لنز واید)

دیاف بازتر(هر چه فاصله کانونی کمتر –زاویه دید بسته تر عکس دارای عمق میدان کمتر (لنز تله)

(تله)با افزایش فاصله جزئیات پس زمینه از بین می رود و از وضوح آن کاسته می شود.

1-لنز واید- به معنی زاویه باز- به فاصله کانونی (mm 35- 8 )

زاویه ای که می توان با آن عکاسی کرد بسیار وسیع و از 180 شروع و64 ختم می شود.

لنز واید نباید به سوژه نزدیک شود چون اجسام را دچار کمی یا انحراف پر سپکتیوی که اعوجاج می کند.

2- لنز نرمال – فاصله کانونی آن تقریبا به اندازه ی قطر فیلم است در دوربین های SLR  به لنز های با فاصله کانونی  (35 تا mm55  ) نر مال می گویند .

تصویری که لنز نرمال بر روی فیلم منعکس می کند تقریبا همان چیزی است که چشم ما می بیند.

دیاف عدسی نرمال تا حد بیشتری نسبت به عدسی های دیگر باز می شود و به ما امکان که در نورهای کم بتوانیم عکاسی می کنیم.

3- لنز تله..لنز تله به عدسی هایی با فاصله کانونی بالاتر از 55 میلی متر گفته می شود.

تله (تله متوسط-85 تا135 –کوچک تر وسبک تر وراحتر –عکس طبیعی تر )                        

( تله بالای 135 تا(300 زاویه دید8)

لنز تله زاویه دید را کم می کند عمق میدان کم می شود فوکوس کردن سخت تر می شود و افت نور بیشتر می شود.

4- لنززوم-لنز با فاصله کانونی متغیر ( 28-80) (28-واید)(80-تله)

5- لنز ماکرو-جهت عکاسی از اجسام کوچک وفوکوس در فاصله نزدیک

6- لنز میکرو- دارای قدرت بزرگ نمایی بسیار زیاد است تصاویری با قدرت 30 تاهزار برابر سوژه بر روی فیلم اجرا کند.

7- لنز PC  جهت عکاسی از ساختمان ها ومعماری

در عکاسی از ساختمان ها اگر عکاس یا دوربین در موازات وروبروی ساختمان نباشد عکس ساختمان مستطیلی به شکل ذوزنقه خواهد افتاد ونمای ساختمان را دچار اعوجاج می کند. لنزPC به معنی تصحیح کننده پرسپکتیو است.

سرعت لنز

روزنه درون لنزها یا دیافراگم معمولا تا یک حدودی باز می شود از تقسیم فاصله کانونی لنز بر قطر حداکثر باز بودن دهانه دیافراگم عددی به دست می آید به نام(سرعت لنز قدرت لنز)

اگر انز نرمال mm50  داشته باشیم که حداکثر قطر دیاف باز آن mm25 باشه .

اگر لنز mm135 داشته باشیم   21 mmهر چه عدد بدست آمده کوچکتر باشد لنز سریع تر است.

اهمیت سرعت لنز

مثلا اگر دز شرایطی باشید که نور محیط کم وباید جهت نوردهی درست دریچه دیاف را تا F/2 باز کنید ولی روی لنز شما حداکثر عددF/5/6 نوشته وسرعت شاتر هم جواب نمی دهد ونمی توانید زیاد پایین بیاورید بنابراین امکان عکاسی برای شما وجود ندارد پس اینجا اهمیت لنز سریع مشخص می شود.

سرعت لنز دوربین ..کوچکترین عدد دیافراگم که روی لنز نوشته

یا درقسمت جلوی لنز و در پیرامون عدسی به اعدای مثل8/2   .. 1 بر می خورید که معرف سرعت لنز شماست.

توجه.. لنز با بالا رفتن فاصله کانونی آن پایین می آید.

حداکثر سرعت که روی لنزها حاضر می توان دید F..1است.

8-لنز تله کنورتور

یک لنز میانی است که بین دوربین ولنز اصلی واقع می شوند.و فاصله کانونی لنز را بالا می برند.(اشکال سرعت لنز پایین می آید. دریچه دیاف باید بیشتر باز شود )

عمق میدان

یکی از عوامل مختلف وموثر تاثیر گذار بر عکس می باشد.

یعنی.. محوطه واضح وشارپ موجود درعکس

عوامل موثر بر عمق میدان

1-لنز        (واید)-هر چه فاصله کانونی لنز کمتر- عمق میدان بیشتر(   mm24)

                (تله)- هر چه فاصله کانونی لنز بیشتر –عمق میدان کمتر (mm 300)

2- فاصله دوربین تا سوژه- هر چه دوربین به سوژه نزدیک تر عمق میدان کمتر

3- اندازه دیافراگم- ( هرچه دیاف بسته تر-عدد دیاف کوچک تر-عمق میدان بیشتر)

(هر چه دیاف بازتر-عدد دیاف بزرگتر –عمق میدان کمتر)

4- فوکوس کردن- جهت بدست آوردن بیشترین عمق میدان معمولا فوکوس در فاصله    3/1انتهای عکس ادامه دارد.

چگونه می توان عمق میدان را دید یا تشخیص داد؟

عمق میدانرا می وان از درون چشمی دوربین مشاهدهکرد چونتصویری که ددرون چشمی وجود دارد در همه حالات بسیار روشن وشفاف است حتی اگر دیافراگم کاملا باز باشد.

1-        روی بعضی از دوربین ها دکمه ای وجود دارد که با فشار دادن آن تصویری درون چشمی تاریک می شود.(هرچه تصویر تاریکتر –عمق میدان بیشتر وبا باز کردن دهانه دیاف – تصویر روشن تر –عمق میدان کمتر)

2-        بر روی بسیاری از لنز ها درجه بندی به موازات اندازه دهانه دیاف وجود دارد که با مقایسه این اعداد واندازه دیاف و دیدن فاصله دوربین تا سوژه می توان اندازه عمق میدان فهمید. ودریافت که تصویر از چه فاصله ای دارای عمق است. این درجه بندی اندازه ها بر روی بسیاری از لنز های زوم SLR اتوماتیک وجود ندارد.

موارد استفاده از عمق میدان-(عمق میدان کم (دیاف بازتر)-عمق میدان زیاد(دیاف بسته تر)

عمق میدان ابزار مناسبی برای نمایش تصویر است.

در تصویرهای(طبیعت-معماری- صنعتی )عکس باید دارای حداکثر عمق میدان باشد

عمق میدان کم..

1- در عکاسی پرتره صنعت عنصر مرکزی عکس است وچیزهایی که دز پس زمینه قرار دارند توجه بیننده را به خود نباید معطوف کند در اینجا باید با کم کردن عمق میدان پس زمینه را کاملا محو وتار کرد.

2- یا برای برجسته کردن یک گل زیبا با جدا کردن از محیط اطراف گیاهان (عمق کم-دیاف باز) اگر جهت بدست آوردن عمق میدان بیشتر محیور هستید که دیاف را بیشتر ببندید این عمل ممکن است در شرایط نوری نامناسب امکان پذیر نباشد.(لرزش) چون سرعت شاتر را نمی توانید پایین بیاورید پس باید از سه پایه استفاده کنید.

ترکیب بندی یا کمپوزیسیون

از اولین فاکتورها وسنگ بنای هر عکس خوب است

ترکیب بندی به عنوان قرار دادن وچیدن عناصر درون عکس است .مهم ترین نکته در رابطه با آن ساده انتخاب کردن این عناصر است.

قانون  3 /1یا نقاط طلایی (4نقطه)

سوژه در مرکز- عکس حالتی کاملا ایستاده ویکنواخت

سوژه در3 /1-عکس حالتی پویا به خود می گیرد.

خط افق

در عکس های منظره وطبیعت خط افق یعنی جایی که آسمان وزمین به یکدیگر وصل می شوند. اگر آسمان دارای زیبایی خاصی باشد می توان خط افق را در حدود3 /1پایینی قرار داد ولی اگر جالب نبود خط افق را روی3 /1بالایی قرار دهیم.

عکس پرتره

در عکس پرتره مهمترین نکته ای که نگاها را به خود جلب می کند چشم سوژه است.از اینرو چشم های فرد را در یکی از نقاط  3/1بالایی قرار دهیم.

سوژه در حال حرکت

همیشه برای سوژه های در حال حرکت یک فضای خالی در جلوی آنها باقی بگذارید تا تحرک آنها را بهتر نشان می دهند.

از چپ به راست

در کشورهای غربی مردم از چپ به راست می نویسند ودر عکاسی هم همینطور یعنی سوژه اصلی را در سمت چپ قرار دهید.

جهت قرار دادن سوژه اصلی در سمت چپ یا راست در دوربین های اتوفوکسی می توان انتخاب سوژه را در مرکز قرار دادو فوکوس کرد. سپس با فشار دکمه ای اتوفوکوس را قفل کرد وسوژه را در یک طرف عکس قرار داد وبدون اینکه فوکوس اولیه بهم بخورد عکاسی کرد.

کنتراست به معنی اختلاف نقاط روشن وتاریک یک عکس است

عکاسی سیاه وسفید (سیاه وسفید- مابین ایندو تونهای خاکستری می باشد.)هر چه تون خاکستر یبیشتر کنتراست بالا وبالعکس

اگر سیاه ترین نقطه موجود در عکس سیاه بالایی باشد و سفیدی آن هم واقعا سفید باشه یعنی تون های خاکستری بین آن ها هم بیشتر است وتضاد وتباین سیاه وسفید زیاد است وکنتراست عکس بالاست.

عکاسی رنگی  تون خاکستری وجود ندارد (رنگ های اصلی – آبی – قرمزسبز)(زردسرخابی (مگنتا)(سبزوآبی(سیان)

یعنی رنگ آبی با زرد تولید کنتراست بیشتری می کندتا(آبی با سبز)

چرا کنتراست اهمییت دارد؟

چون کنتراست کم باعث بی روح شدن عکس می شود

می توان از پدیدهایی مثل نور کم یا زیاد وسایه جهت بوجود آوردن  کنتراست بیشتر در عکس استفاده کرد.مثلا چنانچه تصمیم به عکاسی از یک کوه داشته باشید اگر صبر کنید تا ابری در کوه باعث ایجاد سایه بر روی قسمتی از یک کوه شود کنتراست بالا می رود.

بعضی اوقات باید کنتراست را کم کرد.

شخصی که زیر نور آفتاب عکاسی می شود. حتما دارای سایه های تند در زیر ابروها وچانه وبینی خواهد بود پس باید در زیر سایه عکاسی کرد یا از فلاش استفاده کرد.

زمان مناسب عکاسی

1-صبح زود تا زمانی که خورشید کاملا بالا نیامده

2-هنگام عصر قبل از پایین رفتن خورشید

در این زمان ها خورشید کاملا مایل به اجسام می تابد سایه ای در آنها ایجاد نمی کند در سایر مواقع که خورشید از بالا می تابد مخصوصا هنگام ظهر تابستان خورشید سایه های تند بر روی اشیا ایجاد می کند و باعث عدم وضوح نمایش کامل اشیا می شود.

نور خورشید هنگام صبح وعصر

1-نوری گرم ونارنجی است که باعث غیرطبیعی جلوه دادن سوژه می شود.پس در سوژه های انسانی که باعث تغییر رنگ تون پوست آنها می شود باید فیلترهای تصحیح کننده رنگ استفاده کرد.

2-مسئله دیگر سایه های بلندی است به خورشید ایجاد می شوند چون امکان دارد سایه عاس هم در عکس بیفتد.

ابرها در روزهای ابری تولید یک فیلتر بزرگ در مقابل نور خورشید می کنندکه نور تند خورشید تبدیل به نور نرم شده وبدون سایه های تند می کنند.

برای عکاسی پرتره یا سوژهای مثل گل این نور مناسب ترین نور جهت نشان دادن تمام زوایای سوژه است.

اما در عکاسی مناظر اشیا به صورت پاستل وکمرنگ تر در عکس ها پدیدار خواهند شد.

روزهای بارانی پس از ریزش باران مناسب ترین زمان گرفتن عکس است.

چرا که کلیه ذرات غبار درون هوا شسته شده وآسمان صاف وزمین هم خیس وهم برق می زند.

حرکت در عکس

حرکت دیده شود-(آبشار(سرعت پایین)سه پایه

حرکت به صورت ایستاده (بازی کودکان)سرعت بالا

حرکت پانینگ-(پن کردن)

پن کردن به معنی عکاسی در حال حرکت افقی دوربین است باید عکسی از سوژه در حال حرکت گرفت که خود سوژه واضح وپس زمینه محو در حال حرکت در عکس ظاهر شود.

روش کار..

دوربین را روی سوژه فوکوس وآنرا کادر بندی می کنیم. در همان حالی که سوژه در حال حرکت است و دوربین به طرف آن نشانه رفته است ما هم دوربین خود را با آن حرکت ودر یک لحظه ضمن زدن شاتر تا چند ثانیه دوربین را همراه آن سرعت در پن کردن اصلی مهم است.

1- حرکت دوربین باید یکنواخت باشد

2-حتی پس از گرفتن عکس بر حرکت دوربین درهمان راستا ادامه دهید.

3-برای بدست آوردن نتیجه مطلوب از دیاف بسته وحساسیت 100 استفاده کنید.

زوم برای تاکید بر حرکت

(استفاده از عدسی زوم)به شما این امکان را می دهد که فاصله کانونی آن را به طور یکنواخت وپیوسته تغییر دهید.

1-دوربین خود را برروی یک جسم متحرک جای دهید (دونده به سمت دوربین)

2-این تکنیک را با سرعت های گوناگون شاتر مثلا 4.. 1   2..1وحتی 1 ثانیه آزمایش کنید(البته سرعت شاتر بستگی به فاصله موضوع تا دوربین وفاصله کتنونی عدسی دارد)

3-حلقه عدسی زوم را کمی بیش از فشردن دکمه شاتر به سمت تله برگردانید ودکمه شاتر را فشار دهید. یعنی فاصله کانونی را مثلا از 70 میلی متر به 210 میلی متر برسانید.

هر چه سریعتر زوم به سمت تله برود خطوط بیشتری ایجاد می شود.

 

بازدید : 3981 نفر

title
نام کاربری
کلمه عبور
title